Hjelpeverge tappet formue

Nummerskiltet på veggen blinker rødt. Det er Erna sin tur. Den vesle grånende kvinnen reiser seg fra stolen, og går med korte, stakkato skritt frem til skranken.