• TAR TID: Man må ha en blanding av eter og formalin i avføringsprøvene før man kan legge dem på en liten glassplate og studere dem i mikroskop. Om lag 100 prøver daglig blir undersøkt på denne måten hver dag. John Olav Alvsvåg er overbioingeniør og sistemann på jobb tirsdag kveld.<p/>FOTO: TOR HØVIK

Jakter på parasitten 12 timer i døgnet

På Haukeland universitetssykehus jobbes det 12-13 timer i døgnet med å analysere avføringsprøver på jakt etter giardia-parasitten. Hver enkel prøve studeres nøye i mikroskop.