Strid om forsking

Ryktebørsen har gått på høggir på Universitetet i Bergen dei siste to vekene. Få veit kvifor direktør Rommetveit trekte seg akkurat no, men ingen trur på den offisielle forklaringa om at han har lyst til å gjere noko anna etter 17 år i stillinga.