Utvider studentkontak

Hver tiende innbygger i Bergen er student. Byrådsleder Henning Warloe vil ha faste møter med studentorganisasjonene.