Bergen trenger flere jordmødre

Gravide kvinner skal kunne velge om de vil bli fulgt opp av jordmor eller fastlege, men for få jordmødre i Bergen gjør at ikke alle har den valgmuligheten.