Stiller krav til hospitsene

Bergen kommune innrømmer at bostedsløse altfor lenge har levd under uverdige forhold på byens hospits. - Bare de som fyller våre krav vil i fremtiden bli brukt, sier helsebyråd Helen Nordeide Fløisand.