Lover ikke en krone til å bygge bybane

Samferdselsministeren lover ikke en krone til å bygge bybane i Bergen før kommunen har avklart hvordan driften skal finansieres.