Nordneshus får sprinkleranlegg

Tre trehus på Nordnes er aktuelle for pilotprosjektet med boligsprinkling for å forebygge storbrann i trehusbebyggelse i Bergen.