- Ingen vits med røykestopp nyttårsaftan

Dersom ein verkeleg vil stumpa sigaretten for godt, er det mykje betre å velja ein annan dato enn nyttårsaftan.