- Tungt for Clear Channel

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt sier Clear Channel etter alt å dømme vil ha problemer med å få gjennomslag for at byrådets vedtak i reklamesaken er juridisk bindende for kommunen.