Storkontroll i sentrum

459 biler ble i går stoppet i politikontroll, 66 fikk bøter. Se de krøkkete mobilreglene.