Venter fortsatt på boden hun ble lovet

Arbeidet med utformingen av de fremtidige torghandlerbodene tar mye lengre tid enn antatt. Hittil, etter fire møter, er gruppen som har dette ansvaret bare enige om innredningen.