Får ta skjelsandprøvar vest for Sotra

Hordaland fylkesutval har gjeve løyve til prøveopptak av skjelsand i fire område vest for Sotra i Fjell kommune.