- Flere vil ende som tiggere

Den sosiale nøden og økende fattigdommen i Bergen vil føre flere mennesker ut på gatene for å tigge. Byens tiggere bør også møtes med respekt.