Vinje ville gjort som Bergenspolitiet

Språkprofessor Finn-Erik Vinje er ikkje i tvil. Hadde han motteke eit slikt rundskriv, ville han ha gjort nøyaktig som Bergenspolitiet: Taua kvar einaste arrestant til legevakta.