Seks nye barnehagetomter

Bergen mangler fortsatt 1900 barnehageplasser før målet om full dekning er nådd. Byrådet vil starte regulerings av seks nye barnehagetomter.