- Ikke galt å måle kunnskap

Norsk Lektorlag er positive til utdanningsminister Kristin Clemets nasjonale kunnskapsprøver.