- Jeg vil ikke svare på disse spørsmålene

Selger vil ikke snakke med BT, og henviser til Notar. - Vi ser på dette som et forhold mellom kjøper og selger. Notar har ikke noe ansvar her, sier daglig leder Andre Hitland.