Det finnes ingen mørketid

Månen henger kald og ny og ennå kraftløs over vinterlandskapet, men det finnes fortsatt kilowatt. Under en gul lykt kreker en liten kropp seg opp en bakke.