Lurt med løfte om amnesti

Både Knut Vidar Schjenken, Bjørn Tore Olsen og Tor Woldseth ble lovet at de skulle slippe suspensjon dersom de fortalte alt de visste til fylkesstyret i Frp. Men løftet ble ikke holdt.