• FOTO: GIDSKE STARK

Fin sommer for Akvariet

Juli kjem til å verte den mest besøkte månaden for Akvariet i Bergen sidan 2000.