Kaos etter trafikkuhell

Trafikken sto i begge retninger i formiddag etter et trafikkuhell i Risnestunnelen på E16 ved Trengereid. «Kaotisk» kalte politiet trafikksituasjonen.