Må dokumentere tømming av septiktank

Eierne av septiktanken på Ulriken vil nå få pålegg fra Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune om å dokumentere at kloakktanken er blitt tømt.