- Sandviken et truet kulturminne

Sandviken Kulturhistoriske Forening søker om å få Sandviksbukten inn på listen over verdens 100 mest truede kulturminner.