Mange stengte vegar

Nokre ras vart rydda og vegane opna att, men mange veger var enno stengde i går kveld. Slik var stoda klokken 22.00 fredag: