60 bergensere blir ikke kvitt giardia

Britt Johannessen ble giardia-smittet i høst. Tre måneder etterpå er hun fremdeles sykmeldt. Mange bergensere opplever at medisinen ikke virker.