Må vinne lotteri for å bli advokat

Flere hundre studenter må trekke lodd om hvem som skal bli advokat, psykolog eller samfunnsviter. «Kvalitetsreformen» har skylden.