Alle listetoppane vil bli ordførar

I Selje stiller alle dei seks førstekandidatane til direkte ordførarval. Den som får flest stemmer vinn. I teorien kan ordføraren bli valt med under 300 stemmer.