HSD-ansatte skeptiske til ledelsen

En rekke HSD-ansatte er skeptiske til sin egen konsernledelse. Det er ett av trekkene i en fersk medarbeiderundersøkelse i selskapet.