Halhjem inn i gassalderen

Friområdet Langenes blir valsa ned når Vegvesenet snart går i gang med Halhjem nye ferjekai. 130 meter lange gassferjer og 5000 bilar i døgeret krev sin plass.