Må forklare Lidl-nekt

Arbeidarpartiet i Sogndal krev no at rådmannen gjer greie på prosessen der kommunen nekta lågpriskjeda Lidl ei attraktiv tomt til fordel for fire lokale næringslivstoppar med luftige hotellplanar.