Grønt lys for p-anlegg på Skansen

Fylkesmannen gir grønt lys for det omstridte parkeringsanlegget under Skansedammen.