• STRAUME: Tunnelen mellom Dolvik og Sandeid vil ligge 30 meter under Nordåsvatnets overflate, og ha en fjelloverdekning på 15 meter. Straumevegen vil få tilknytning mot sør inn i Ringveg vest-tunnelen. Tilknytningen mot nord skal fortsatt gå via Bjørgevegen. Du kan bestemme hva tunnelen skal hete. FOTO: STATENS VEGVESEN

Ras av forslag til tunnelnavn

Det hagler med forslag til navn på tunnelen mellom Dolvik og Sandeid på Ringveg vest. Aldri hadde vi trodd at et 2,6 kilometer langt og svart hull kunne utløse så mye fantasi.