- Ingen forskjell for Odda Sjukehus

Ingen lokalsykehus skal legges ned, og alle helseforetak skal ha flertall av folkevalgte i styrene.Dette er blant de helserelaterte punktene i regjeringserklæringen.