- Vi vil gjøre alt for å få bedre vei

Politiet og kommunen har i flere år bedt om bredere vei forbi Fløksand. Først nå åpner Vegvesenet for utbedringer.