Nei til refusjon

Trygderettens klagenemnd for utenlandsbehandling får hvert år inn mellom 50 og 60 saker. Bare en brøkdel av klagerne får medhold.