Stiller seg undrende til rapport

Skipsreder Atle Jebsen i rederiet Jebsen stiller seg undrende til «Rocknes»-rapporten fra Sjøfartsdirektoratet og kaller konklusjonen om at feillasting førte til rask kantring for «kun spekulasjoner»