- Vi har brukt vårt beste skjønn

Vegdirektør Olav Søfteland forsikrer at han ikke har noe imot bybane i Bergen, men den passer dårlig i den korridoren som er valgt.