Ingen sigarbar utan røyk

Sigarbar utan røyk? Heilt utenkeleg, meiner hotelleigar Atle Lægreid i Sogndal, som har søkt om dispensasjon frå den nye røykelova.