Vil ha Hardangerbrua opp i Stortinget

Eit stort fleirtal i Stortingets samferdslekomité vil ha Hardangerbrua opp i Stortinget som utbyggingssak. Og dei vil ha saka fram så snart det praktisk let seg gjera.