- Utruleg at det gjeng

Langs vegane i Hardanger står fruktbuene tett. Pengane for plommene, epla eller morellane legg ein att i eit ope syltetøyglas.