Hjemmesykepleiere passer psykisk syke

Årstad bydel bruker hjemmesykepleiere i arbeidet med psykisk syke. Nå får kommunen refs av Helsetilsynet.