Nei til skoleskjenking

Fjell-rådmannen går imot alkoholskjenking på Liljevatnet skule