Ikke botilbud før 2013

Bergen kommune regner ikke med å kunne gi et boligtilbud til alle utviklingshemmede med akutt behov før i 2013.