Fylkesmannen refser Os kommune

Utslitt og delvis sykemeldt søkte eneforsørger Tove Helen Haraldsvik om avlastning fra Os kommune. Hun fikk avslag, og ble i tillegg baktalt i formannskapet.