Vil legge ned nattoget

Mye tyder på at NSBs styre vil gå inn for nedleggelse av nattoget mellom Bergen og Oslo fra januar neste år.