Evakuerte får flytte heim

Alle dei evakuerte får flytte heim til Brekkereino på Voss, utanom familiane i to hus. Det er klart etter synfaringa ovanfor rasstaden i dag.