Vanskeligere å få bygge

Uværet i høst gjør at fylkesmannen vil stille strengere krav til hvor folk får lov til å bygge hus.