– Foreldrene må snart lære

Mange foreldre har en for avslappet holdning til barnas narkotikabruk.