Barnehager redder skolene

Ingen skoler legges ned de neste fire årene, lover byrådet. Barnehager, kulturhus og kontor skal fylle tomme klasserom.